Pobierz w formie dokumentu

AM MEDICAL PROFESSIONAL GROUP S.C. RYSZARD LISZKOWSKI, ALEKSANDRA LISZKOWSKA-BORAK
ul.Gorzowska 23/5
66-500 Strzelce Krajeńskie
email: [email protected]
tel.: +48 534000333

....................................., dnia .....................................
Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

.......................................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

.......................................................................................................................Reklamacja towaru
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ..................................... produkt ….............

......................................................................................................................................... jest wadliwy.

Wada polega na:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

Wada została stwierdzona w dniu .......................................................................... .
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ..................................... (słownie: ............................................................................................................) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ............................................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ............................................................................................................... / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *
Z poważaniem


.....................................*niepotrzebne skreślić

Nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się Lub Reset hasła